Werkwijze

In mijn werk is de biografie van de cliënt het uitgangspunt.

De vraag waarmee je instapt vormt de leidraad voor de gesprekken en wordt met het levensverhaal verbonden. We verkennen het verleden, de situatie van het ouderlijk huis, de keuzes, die er zijn gemaakt, belangrijke gebeurtenissen en ontmoetingen. Hierin worden thema's en rode draden van je leven zichtbaar. Ook komen de vanzelfsprekendheden, patronen en gewoonten van nu en van vroeger in beeld.

De aandacht voor wie jij bent en wat er speelt geven je ruimte om jezelf vragen te stellen, wat je missie is en hoe je verder zou willen gaan. Wat is de ballast, die je wellicht los kunt laten, wat is van waarde en welke oplossingen passen bij jouw leven.

Het traject wordt afgesloten met een concreet stappenplan.